Geschillencommissie

In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, heeft Het Kasteel van Alkmaar een interne klachtenprocedure. Deze interne klachtenprocedure zal proberen om voor ieder tot een passende oplossing te komen.

Het is ook mogelijk om u met uw klacht direct bij de Geschillencommissie Kinderopvang (degeschillencommissie.nl) te melden, waar Het Kasteel bij aangesloten is. Sinds de oprichting zijn er geen klachten tegen kinderdagverblijf Het Kasteel bij deze commissie ingebracht.

 
 

© 2010-2021 Het Kasteel van Alkmaar