Nieuwe wet (IKK)

Wet IKK in het kort

• De ontwikkeling van het kind staat centraal

• Veiligheid en gezondheid

• Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

• Kinderopvang is een vak

• Toezicht en handhaving

Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkleing van het kind. Voor Het Kasteek is dit niet nieuw. Pedagogische kwaliteit is het uitgangspunt bij het omgaan met de kinderen. Een aantal nieuwe regels zijn daarom niet nieuw en al ingebed in hoe wij werken. Voor andere eisen geldt dat we ons gaan aanpassen.

De belangrijkste regels op een rij:

Per 2018

• Het pedagogisch beleid sluit aan op de doelen van Riksen en Walraven en in concrete termen wordt aangegeven hoe deze doelen worden nagestreefd

• Twee vaste gezichten per baby

• Duidelijk beleid wanneer we afwijken van de beroepskracht kindleidsterratio

• Elk kind een mentor

• Een veiligheids-en gezondheidsbeleidsplan in plaats van de risico-inventarisaties

• Geen vrijwilligers mee in plaats van beroepskrachten

 

Per 2019

• Maximaal één medewerker met zorg voor 3 baby’s

• Taalniveau van de pedagogisch medewerker op niveau 3F

• Een pedagogisch coach voor beleidsontwikkeling en coaching

 

Goed om te weten Het Kasteel voldoet al voor een groot gedeelte aan deze eisen.

 
 

© 2010-2023 Het Kasteel van Alkmaar